I see mathematics and art as one and I am very excited in occasions when something which is nice for the eye of the observer I can explain with mathematical language. What I find inspirational in art is its freedom, and in mathematics most certainly the precision and creativity that I have observed solving many different problems using simple rules that are scientifically and accurately given.

Jewellery inspired by optical ornaments

Državni seminar Društva matematičara Srbije 2020

Državni seminar Društva matematičara Srbije održan je 8. i 9. februara 2020. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Seminar je realizovan kroz 3 plenarna i 30 petočasovnih predavanja. U skupu od 30 petočasovnog predavanja, 24 su bila iz oblasti matematike, a 6 iz oblasti
informatike. Kolega Veljko Ćirović i ja održali smo petočasovno predavanje pod nazivom Kako napraviti dobar izbor zadataka i nastavu usmeriti ka ishodima i funkcionalnom znanju. Predavanje je sadržalo i radioničarski deo, a bilo je jedno od najposećenijih predavanja na seminaru.

DMS seminar 2020.

Više o seminaru: DMS seminar 2020

Državni seminar Društva matematičara Srbije 2019

Državni seminar Društva matematičara Srbije održan je 9. i 10. februara 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Seminar je realizovan kroz 3 plenarna predavanja i 31 petočasovno predavanje. Dvanaest jednočasovnih saopštenja raspoređena su u tri bloka koja su sastavni deo petočasovnih predavanja. U skupu od 31 petočasovnog predavanja,
23 su bila iz oblasti matematike, a 8 iz oblasti informatike. Jedno časovno predavanje bilo je moje i nosilo je naziv Optički tangram u nastavi matematike.

Više o seminaru: DMS seminar 2019

Tangram na moj način – OPTIČKI TANGRAM

Optički tangram u osnovi ima staru dobro poznatu kinesku igru Tangram koja se sastoji u tome da se od 7 osnovnih delova sastavljaju različiti likovi. Osnovna pravila zahtevaju da se uvek upotrebe svi delovi i da se delovi postavljaju jedan do drugog bez preklapanja, a po potrebi delovi se mogu okrenuti na drugu stranu (poleđinu).

Optički tangram se sastoji od 7 osnovnih delova čije su strane oslikane crno – belim linijama. Za svih 7 osnovnih delova osnovna gradivna jedinica je jednakokrako – pravougli trougao čije su strane oslikane crno – belim linijama. Dva antisimetrična osnovna trougla nastala su isecanjem iz antisimetričnog crno-belog kvadrata koji je najčešće korišćen u optičkoj umetnosti. Svi ostali delovi koji učestvuju u igri takođe se sastoje od pomenutih crno belih trouglova (dva ili četiri).  Svi delovi  su oslikani sa obe strane i to antisimetrično čime se igraču daje prilika da bude ne samo snalažljiv već i kreativan.

Optički tangram 42-44 u reviji Logika & razvedrilna matematika 2017-2018_2
http://logika.si/revija/revije-splet/Logika-2017-2018_2.pdf

Državni seminar Društva matematičara Srbije 2017

Državni seminar Društva matematičara Srbije održan je 11. i 12. februara 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Seminar je realizovan kroz 3 plenarna predavanja i 30 petočasovnih predavanja. Od 30 petočasovnih predavanja 24 bila su iz oblasti matematike, a 6 iz oblasti informatike. Specijalno, jedan zanimljiv blok u nizu od 30 petočasovnih predavanja sadržao je osam saopštenja. Jedno od saopštenja bilo je i moje, a nosilo je naziv Matematika i optička umetnost.

Više o seminaru: DMS seminar 2017

VII simpozijum “MATEMATIKA I PRIMENE”

Sedmi simpozijum Matematika i primene – nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održan je 4. i 5. novembra 2016. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). U petak, 4. novembra, svečano otvaranje i predavanja održana su u prostorijama SANU, a u subotu, 5. novembra, predavanja su realizovana u prostorijama Matematičkog fakulteta u Beogradu. Veoma sam srećna što sam dobila priliku da učestvujem u ovom velikom događaju i da održim kratko predavanje na temu Spoj matematike, umetnosti i informatike.

Više o skupu: http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

Gimnazija “Branislav Petronijević” iz Uba među evropskim školama

Ubrzo nakon treće ESMA konferencije, koja je održana u septembru 2016. godine u Ljubljani, a na kojoj sam imala priliku da pokažem kako spajam matematiku i umetnost, dobila sam pismo od predsednika Evropskog društva za matematiku i umetnost (The European Society for Mathematics and the Arts) kojim me poziva da podelim svoja iskustva sa drugim nastavnicima. Tako se primer dobre prakse iz moje škole našao na stranici sa primerima koji ilustruju spoj matematike i umetnosti u evropskim školama.

Sajt: http://www.math-art.eu/X_School.php

Zahvaljujući ovom pismu postala sam i član ovog najvećeg evropskog društva za matematiku i umetnost i nadam se da će mi to u budućnosti pomoći da unapredim svoj rad i da svojim učenicima još lakše prikažem lepotu matematike.