Tangram na moj način – OPTIČKI TANGRAM

Optički tangram u osnovi ima staru dobro poznatu kinesku igru Tangram koja se sastoji u tome da se od 7 osnovnih delova sastavljaju različiti likovi. Osnovna pravila zahtevaju da se uvek upotrebe svi delovi i da se delovi postavljaju jedan do drugog bez preklapanja, a po potrebi delovi se mogu okrenuti na drugu stranu (poleđinu).

Optički tangram se sastoji od 7 osnovnih delova čije su strane oslikane crno – belim linijama. Za svih 7 osnovnih delova osnovna gradivna jedinica je jednakokrako – pravougli trougao čije su strane oslikane crno – belim linijama. Dva antisimetrična osnovna trougla nastala su isecanjem iz antisimetričnog crno-belog kvadrata koji je najčešće korišćen u optičkoj umetnosti. Svi ostali delovi koji učestvuju u igri takođe se sastoje od pomenutih crno belih trouglova (dva ili četiri).  Svi delovi  su oslikani sa obe strane i to antisimetrično čime se igraču daje prilika da bude ne samo snalažljiv već i kreativan.

Optički tangram 42-44 u reviji Logika & razvedrilna matematika 2017-2018_2
http://logika.si/revija/revije-splet/Logika-2017-2018_2.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s