3D OP-ART

Naučna oblast: Matematika i umetnost
Uzrast: 7 – 14 godina
Trajanje: 1 sat

Opis radionice:
Na ovoj radionici učesnici će spojiti matematiku i umetnost i upoznati svet Viktora Vazarelija čiji su radovi bazirani na modularnosti i konstrukciji različitih vizuelnih objekata od određenih osnovnih elemenata. Ova radionica jedinstvena je prilika da se istražuju matematičke dimenzije. Svaki učesnik radionice će otići kući sa sopstvenom transparentnom kockom i hiperkockom. Osim toga, učesnici će dobiti poklone u stilu Op-arta.

Fotografije sa radionica

Radionica se može naručiti preko kontakt forme.