Kratka biografija

Lični podaci

Ime i prezime: Anđelka Simić
Datum i mesto rođenja: 21. 8. 1986. Valjevo

Obrazovanje

Matematički fakultet, Beograd
zvanje: diplomirani matematičar – profesor matematike i računarstva

Profesionalno iskustvo

 • direktor Gimnazije “Branislav Petronijević” u Ubu od januara 2020. godine
 • nastavnik matematike i računarstva i informatike u Gimnaziji “Branislav Petronijević“  u Ubu
 • nastavnik matematike u Tehničkoj školi “Ub”
 • nastavnik  matematike  u  Osnovnoj  školi  “Milan Munjas” u Ubu
 • Gradska biblioteka „Božidar Knežević“ Ub – rad na bazi podataka, rad u COBIS-u – praksa

Rad na računaru

 • MSOffice, Adobe Photoshop, Corel Draw, C, C++, C#, Java, HTML, JavaScript, Prolog, Pascal, Delphi, Python, baze podataka…

Znanje jezika 

 • Srpski
 • Engleski
 • Ruski

Lične osobine i veštine

 • odgovorna, istrajna, strpljiva, savesna, kreativna, fleksibilna
 • komunikacione i organizacione veštine
 • aktivan vozač (B)

Ostala interesovanja

 • Matematička umetnost
 • Pedagogija i psihologija
 • Slikarstvo
 • Plivanje 

Nagrade

 • Jedan od pobednika na konkursu “Lica matematike” koje je organizovao Centar za promociju nauke 2016. godine

Procena sopstvenog rada – samoevaluacija

Cilj mog učenja, rada i usavršavanja je razvijanje ključnih kompetencija koje učenike osposobljavaju za život, rad i dalje učenje.

U radu sa učenicima primenjujem informaciono-komunikacione tehnologije i rad usklađujem sa inovacijama u obrazovanju i vaspitanju. Povezujem nastavne sadržaje sa prethodnim znanjima i iskustvima učenika i njihovim sadašnjim i budućim potrebama, sa drugim predmetima i primerima iz svakodnevnog života i sa aktuelnim naučnim novinama.

Posedujem znanja i tehnike uspešne saradnje i komunikacije i to vešto koristim da podstičem kreativnost učenika, njihovo samopouzdanje, samopoštovanje, kritičko, analitičko i divergentno mišljenje i da razvijam motivaciju kod učenika. Uz to podržavam različite stilove učenja kod učenika i pomažem razvoj strategije učenja. Takođe, poštujem univerzalne ljudske i nacionalne vrednosti i podstičem učenike da ih usvoje, podržavajući međusobno razumevanje i poštovanje, toleranciju, uvažavanje različitosti, saradnju i druženje. Poznajem i razumem psihički, emocionalni i socijalni razvoj učenika i ličnim primerom delujem na formiranje sistema vrednosti i razvoj pozitivnih osobina učenika.