Materijali za učenike I razreda

PRIMERI PISMENIH ZADATAKA:

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. Ia

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. Ib

Drugi pismeni zadatak, 2014 – 2015. Ia

Drugi pismeni zadatak, 2013 – 2014. Ia

Drugi pismeni zadatak, 2014 – 2015. Ib

Treći pismeni zadatak 2013 – 2014. Ia

Treći pismeni zadatak 2014 – 2015. Ib 

Četvrti pismeni zadatak 2014 – 2015. Ib

 

 

TAKMIČENJE “KENGUR BEZ GRANICA”

Zadaci sa takmičenja

 

 

* Moguće su štamparske greške…