Još neke drage fotografije…

Matematički izlet, maj 2015.