Materijali za učenike II razreda

PRIMERI PISMENIH ZADATAKA:

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. IIa

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. IIb

Drugi pismeni zadatak 2014 – 2015. IIa

Drugi pismeni zadatak 2014 – 2015. IIb

Treći pismeni zadatak 2014 – 2015. IIb

Četvrti pismeni zadatak 2013 – 2014. IIa

Četvrti pismeni zadatak 2014 – 2015. IIb

 

TAKMIČENJE “KENGUR BEZ GRANICA”

Zadaci sa takmičenja

 

 

* Moguće su štamparske greške…