Materijali za učenike III razreda

PRIMERI PISMENIH ZADATAKA:

Prvi pismeni zadatak 2013- 2014. IIIa

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. IIIb

Drugi pismeni zadatak 2011 – 2012. IIIa

Drugi pismeni zadatak, 2013 – 2014. IIIb

Treći pismeni zadatak 2014 – 2015. IIIb

Treći pismeni zadatak 2014 -2015. IIIa

Treći pismeni zadatak 2013 – 2014. IIIb

Četvrti pismeni zadatak 2013 – 2014. IIIb

 

TAKMIČENJE “KENGUR BEZ GRANICA”

Zadaci sa takmičenja

 

 

* Moguće su štamparske greške…