Materijali za učenike IV razreda

PRIMERI PISMENIH ZADATAKA:

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. IVb

Prvi pismeni zadatak 2014 – 2015. IVa

Drugi pismeni zadatak 2014 – 2015. IVa

Treći pismeni zadatak 2014 – 2015. IVb

Treći pismeni zadatak 2014 – 2015. IVa

Četvrti pismeni zadatak 2014 – 2015. IVa

 

TAKMIČENJE “KENGUR BEZ GRANICA”

Zadaci sa takmičenja

 

 

* Moguće su štamparske greške…