Predavanja, radionice i izložbe

 • Predavanje: “Funkcionalnost testova u nastavi matematike” – Anđelka Simić i Veljko Ćirović (Državni seminar Društva matematičara Srbije, 2022.)
 • Predavanje: “Vizuelna matematika” (Letnja škola mladih matematičara online, Podružnica matematičara Valjevo i Društvo matematičara Srbije, 2021.)
 • Predavanje: “Funkcionalna nastava matematike” – Veljko Ćirović i Anđelka Simić (Državni seminar Društva matematičara Srbije, 2021.)
 • Predavanje: “Korelacijom nastave matematike i srodnih predmeta do upotrebljivih znanja” – Maja Radojičić i Anđelka Simić (Državni seminar Društva matematičara Srbije, 2021.)
 • Predavanje: “Matematika i optička umetnost” (Zimska škola mladih matematičara online, Podružnica matematičara Valjevo i Društvo matematičara Srbije, 2021.)
 • Onlajn interaktivne demonstracije: “Matematika i op-art” (Maj mesec matematike, Centar za promociju nauke, Beograd, 2020.)
 • Predavanje: “Kako napraviti dobar izbor zadataka i nastavu usmeriti ka ishodima i funkcionalnom znanju” – Veljko Ćirović i Anđelka Simić (Zimski republički seminar Društva matematičara Srbije, Beograd, 2020.)
 • Predavanje: “Neki zanimljivi skupovi brojeva” (Letnja škola mladih matematičara, Podružnica matematičara Valjevo i Društvo matematičara Srbije, Divčibare, 2019.)
 • Radionica: “Tangram” (Letnja škola mladih matematičara, Podružnica matematičara Valjevo i Društvo matematičara Srbije, Divčibare, 2019.)
 • Radionice: “Optička umetnost i matematika” (Maj mesec matematike u Gimnaziji “Branislav Petronijević”, Ub, 2019.)
 • Predavanje: “Optički tangram u nastavi matematike” (Zimski republički seminar Društva matematičara Srbije, Beograd, 2019.)
 • Radionice “Matematički OpArt”, (Maj mesec matematike, Narodni muzej Valjevo, 2019.)
 • Radionica: “Optička umetnost i matematika” (Letnja škola mladih matematičara, Divčibare, 2018.)
 • Radionica: “OP-ART slagalica” (Letnja škola mladih matematičara, Divčibare, 2017.)
 • Predavanje: “Matematika i optička umetnost” (Zimski republički seminar Društva matematičara Srbije, Beograd, 2017.)
 • Predavanje: “Spoj matematike, umetnosti i informatike” (VII simpozijum Matematika i primene, Beograd, 2016.)
 • Radionica: “Slavik Jablan’s Paleolithic OpArt” (Third ESMA conference, Ljubljana, 2016.)
 • Izložba: “Jewellery inspired by optical ornaments” (Third ESMA conference, Ljubljana, 2016.)
 • Radionica: “Оp-art slagalica sa primenom” (Maj mesec matematike, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, 2016.)
 • “Transparent hypercube – jewelry” – 2016 Joint Mathematics Meetings Exhibition of Mathematical Art,  6-9. januar 2016, Seattle, Washington, USA
  http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2016-joint-mathematics-meetings/andjelkasimic
 • Predavanje: “Optički ornamenti u nastavi matematike” (Stručno – metodički skup, Pula 2015.)
 • Radionica: “OP-ART slagalica” (Dečji naučni kamp 2015, Ada Ciganlija)
 • Radionica: “Matematika i umetnost” (Letnja škola mladih matematičara, Ivanjica 2015.)
 • Radionica: “OP-ART slagalica i OP-ART nakit” (Matematika u maju, Niš, Regionalni centar)
 • Radionice: Matematika i umetnost (Dani matematike, jun 2015, gimnazija u Ubu)
 • Predavanje: “Matematička umetnost na času matematike” (Matematika u maju, Niš, Regionalni centar)
 • Radionica: “OP-ART nakit” (manifestacija “Maj mesec matematike”, maj 2015, Beograd, RTS i Kolarčeva zadužbina)
 • Radionica: “Transparentna hiperkocka” (manifestacija “Maj mesec matematike”, maj 2015, Beograd, RTS i Kolarčeva zadužbina)
 • Radionica: “OP-ART slagalica” (manifestacija “Maj mesec matematike”, maj 2015, Beograd, RTS i Kolarčeva zadužbina)
 • Predavanje: “Matematička umetnost u nastavi matematike” (Metodička radionica, Društvo matematičara Srbije – podružnica Valjevo, mart 2015)
 • Izlaganje: “Optički ornamenti u nastavi matematike” (radionica MARCH in March, 2015 Beograd)
 • ” Jewellery inspired by optical ornaments” – 2015 Joint Mathematics Meetings Exhibition of Mathematical Art, 10-13. januar 2015, San Antonio, Texas, USA
  http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2015-joint-mathematics-meetings/andjelkasimic
 • Izložba: „Volite li paleolitski OP-ART“ – Jablan Slavik (novembar 2014. Beograd, RTS)
 • Izložba: “DO YOU LIKE OP-ART” – The Closing Conference of the project Visuality & Mathematics (septembar 2014. Beograd, Mikser House)
 • Radionica: “Optical ornaments” (2nd European Summer School for Visual Mathematics and Education, jul 2014. Beograd, Univerzitet Metropolitan)
 • Izlaganje: “Optical ornaments” (2nd European Summer School for Visual Mathematics and Education, jul 2014. Beograd, Univerzitet Metropolitan)