Računarstvo i informatika – I razred

Neke od prezentacija sa časova su na sajtu škole…