Seminari i obuke

Pohađala sam sledeće seminare i obuke:

 • Ocenjivanje koje vodi učenju, Institut za moderno obrazovanje – online, 2022.
 • Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika – prilog izradi portfolija ličnog profesionalnog razvoja, Ub, 2022.
 • Državni seminar Društva matematičara Srbije – online, 2022.
 • Obuka radnih grupa za analizu tehničkih izveštaja nakon prvog pilotiranja državne mature u okviru Projekta “Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“ – online, 2021.
 • Istraživački rad i projektno učenje u realizaciji izbornih programa, Ub, 2021.
 • Future Classroom Lab webinar with COOL by Cloudwise: How to teach efficiently in time of crisis and beyond? Let’s hear from schools!, 2021.
 • Državni seminar Društva matematičara Srbije – online, 2021.
 • Ocenjivanje i procenjivanje napredovanja učenika i ostvarenost ishoda (interna obuka), Ub, 2021.
 • Priprema ispita za licencu direktora ustanove – vebinar, Obrazovni informator, 2021.
 • Veštačka inteligencija kao pomoć u edukaciji – vebinar, Rajak internet resursi, 2021.
 • Izrada istrazivačkog rada i praktični primeri sa odbrane za licencu za direktore – vebinar, MINA Čačak, 2020.
 • Obuka za ocenjivače u okviru Projekta državne mature, Beograd, 2020.
 • FCL Learning Community – Active Learning in the Hybrid Classroom, European Schoolnet’s Future Classroom Lab (Brussels) and NOVIGADO, 2020.
 • Program obuke za polaganje ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja, ZUOV, Beograd, 2020.
 • Državni seminar Društva matematičara Srbije, Beograd 2020.
 • Obuka zaposlenih u obrazovanju za primenu obrazovnih standarda i samovrednovanje rada ustanova u osnovnom i srednjem obrazovanju, Ub, 2019.
 • Obuka radnih grupa za izradu ispitnih materijala za državnu maturu na kraju srednjeg obrazovanja u okviru Projekta “Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja“, Beograd, 2019.
 • Državni seminar Društva matematičara Srbije, Beograd 2019.
 • Tribina “Nastava o otvorenim podacima”, onlajn, 2019.
 • Program obuke nastavnika 1. razreda gimnazije za programski jezik PYTHON, Šabac 2019.
 • Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja, Valjevo 2018.
 • Stres u školi – prevazilaženje, promena, Ub, 2018.
 • Državni seminar Društva matematičara Srbije, Beograd 2018.
 • Treća lokalna konferencija urednika Vikipedije, WikiLive2017, Beograd
 • Konferencija Nastava programiranja u srednjoj školi, Beograd 2017.
 • Zimski republički seminar o nastavni matematike u srednjim školama, Beograd 2017.
 • Unapređivanje nastave matematike i informatike, Beograd, 2016.
 • Obuka zaposlenih u srednjim školama za primenu opštih standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta(onlajn), Beograd, 2016.
 • The Waag Society Teacher Maker Camp, Beograd, 2016.
 • Zimski republički seminar o nastavni matematike u srednjim školama, Beograd 2016.
 • Nove tehnologije u obrazovanju, Beograd, 2016.
 • Zadaci u nastavi matematike (Stručno-metodički skup), Pula, Hrvatska 2015.
 • Primena onlajn viki enciklopedije na srpskom jeziku u nastavi i učenju, Beograd 2015.
 • 7th SCIENCE PROJECTS WORKSHOP IN THE FUTURE CLASSROOM LAB organized by Scientix, Brisel 2015.
 • Matematika u maju, Niš, 2015.
 • Aplikacija metoda i tehnika u nastavi i učenju, Beograd 2015.
 • Metodička radionica, Valjevo 2014.
 • Umeće komunikacije 2, Ub 2014.
 • Evropska letnja škola za vizuelnu matematiku i edukaciju, Beograd 2014.
 • Umeće odrastanja, Beograd 2014.
 • Zimski republički seminar o nastavni matematike u srednjim školama (Kompetencije nastavnika matematike – primeri sa časova, Skupovi i logika u srednjoj školi), Beograd 2014.
 • Specijalizovani republički seminar za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama (Matematika u primenama), Beograd 2014.
 • Evropska letnja škola za vizuelnu matematiku i edukaciju, Eger, Mađarska 2013.
 • Kako povećati efikasnost i motivaciju za rad i učenje – racionalno-emocionalni pristup, Ub 2013.
 • Zimski republički seminar o nastavni matematike u srednjim školama (Vizuelizacija nastavnog procesa matematike u srednjim školama, Modeliranje GeoGebrom), Beograd 2013.
 • Specijalizovani republički seminar za nastavnike računarstva i informatike u osnovnim i srednjim školama, Beograd 2012.
 • Specijalizovani republički seminar za nastavnike matematike u osnovnim i srednjim školama (o radu sa mladim matematičarima), Beograd 2012.
 • Umeće komunikacije, Ub 2012.
 • Aktivno učenje, Ub 2011.
 • Promocija standarda kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja, Šabac 2011.