VII simpozijum “MATEMATIKA I PRIMENE”

Sedmi simpozijum Matematika i primene – nacionalni skup sa međunarodnim učešćem, održan je 4. i 5. novembra 2016. u organizaciji Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). U petak, 4. novembra, svečano otvaranje i predavanja održana su u prostorijama SANU, a u subotu, 5. novembra, predavanja su realizovana u prostorijama Matematičkog fakulteta u Beogradu. Veoma sam srećna što sam dobila priliku da učestvujem u ovom velikom događaju i da održim kratko predavanje na temu Spoj matematike, umetnosti i informatike.

Više o skupu: http://alas.matf.bg.ac.rs/~konferencija/index.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s